Gyors növekedésű vállalkozások (HGC)

Details

2016. december 30-án jelent meg a GINOP-1.1.4-16 kódszámú felhívás...

2016. december 30-án jelent meg a GINOP-1.1.4-16 kódszámú felhívás a gyorsan növekedő vállalkozások fejlesztését célozva

A felhívás a kiemelt növekedési és innováció potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások („feldolgozóipari gazellák”, High Growth Companies (HGC)) eddiginél hatékonyabb támogatásának megvalósítása érdekében született.

A kitűzött célokat a felhívás a feldolgozóipari gazella kis- és középvállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosításán, fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerésén, az érintett vállalkozások menedzsmentjének motiválásán, tájékoztatásán, komplex és rugalmas kiválasztási és monitoring-rendszer megalkotásán, valamint testre szabott fejlesztéspolitikai konstrukciók és ügyfélkezelési megoldások kidolgozásán keresztül tervezi elérni.

A javasolt eszközrendszer egyrészt a fejlesztéspolitikai forrásallokáció minden fontosabb elemét magában foglalja („kínálati feltételek”), másrészt a célcsoportba tartozó kkv-k vezetőinek képzésével és motiválásával javítja a fejlesztéspolitikai intézkedések „keresletét”.

A felhívásra támogatási kérelmet be az IFKA Nkft. nyújthat be.

| 1 / 1 |
This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.