Rólunk
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (röviden: IFKA) 1990 óta van jelen hazánk gazdasági, fejlesztési, kutatási és innovációs közéletében. A szervezetet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari Fejlesztési Bank alapította meg Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány néven, majd 2004-ben alakult át közalapítvánnyá. Jogutódja 2013 óta az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Az IFKA tevékenysége a hazai és az európai uniós célkitűzésekhez illeszkedik. Az IFKA tevékenységei során működő fő folyamatok három csoportba oszthatók: irányító, kulcs- és támogató folyamatok. Az irányító folyamatok közé a stratégiai és üzleti tervezés, üzletfejlesztés, kockázatkezelés, minőségirányítás és belső ellenőrzés tartoznak; a kulcsfolyamatok a gazdaságfejlesztés, foglalkoztatásbővítés, logisztika, kutatás -fejlesztés, zöld gazdaság, szabályozói kapcsolatok és a piacmonitoring; míg a támogató folyamatok a beszerzés, közbeszerzés, eszközgazdálkodás, pénzügy, számvitel, IT, HR, kommunikáció és a jogi ügyek.

Közhasznú feladataihoz jelentős források bevonására képes, projektjeivel sikeresen méretteti meg magát hazai és európai uniós, erősen versenyző szakmai környezetben. Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. nem költségvetési szerv, projekt alapon működik. Kiterjedt szakértői bázisára és szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz hazai, átfogó stratégiák fejlesztésében is. 

Az IFKA szakmai tevékenységei mellett díjakat és ösztöndíjakat gondoz, támogat, az Innovációs Nagydíj támogatója, valamint az Országházban évente átadásra kerülő Szervezeti Innovációs Díj alapítója és gondozója, mindemellett számos minőségügyi szervezet patronálója. Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány szerint tanúsított, a tanúsítvány érvényességi ideje: 2021. április 22 volt. Az IFKA 2009. november 20-án a Parlamentben kapta meg az EFQM C2E (Elkötelezettség a Kiválóságért) elismerő oklevelet. Felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény, mely garantálja az oktatási, képzési és képzés koordinálási tevékenység magas színvonalát. A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-001784/2018. 
Az IFKA tevékenységeit nyilvános és követett értékek mentén végzi; stabilitás és kiszámíthatóság, biztonság, valamint nagyfokú alkalmazkodóképesség és proaktivitás jellemzi. 

Az IFKA elkötelezett a jövő generáció mellett, így a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ (KK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) összefogásában olyan, főként kortárs mentorálási tevékenységekre alapuló programot hoztak létre, amelynek célja kettős. Egyrészt a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, másrészt pedig a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól. Ez a Tanítsunk Magyarországért program. A Tanítsunk Magyarországért célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő egyetemista mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ lehetőségeit,  hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. A Tanítsunk Magyarországért program négy fő pilléren nyugszik: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentorprogram, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram.

Az IFKA a lebonyolítója a Modern Mintaüzem Program I. (korábban: Ipar 4.0 Mintagyárak) kiemelt projektnek, melynek kitűzött célja volt, hogy közelebb hozza a konvergencia régióban működő kkv-k számára az ipar 4.0 kínálta lehetőségeket, felvezesse őket a fejlődési útjára. A program célja 2020-tól a mikro, kis- és középvállalkozások szervezeti megújulásának és technológiaváltásának elősegítése és támogatása, ezen keresztül a versenyképesség javítása, a vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése. A tudásalapú, fejlesztő szolgáltatásokon túl, a szemléletformálás részeként, a már kiemelt kormányzati programmá vált Modern Gyárak Éjszakája eseményt szervezi meg minden évben a vállalat a nagyközönség számára, különös tekintettel a kkv-k, az ipari munkavállalókra és pályaválasztás előtt álló fiatalokra. A projekt keretében az IFKA többek között olyan szolgálatásokat tett elérhetővé a vállalkozások számára, mint a vállalati konzultáció, tanácsadás, tréningek, műhelymunkák, szakmai rendezvények és mintagyárlátogatások szervezése, és az országos hatókörű Modern Gyárak Éjszakája rendezvények. 
Az IFKA továbbá kialakítója és kezelője az ITM megbízásából a Vállalkozói Információ portálnak. A Vállalkozói Információ (VALI) honlap célja a vállalkozások gyors, hiteles és közérthető tájékoztatása személyre szabottan. Az oldal a következő témák köré épül: elérhető pályázatok, állami támogatások, hitelek, képzési lehetőségek és szakértői szolgáltatások, hírek.

Az IFKA kezelésébe tartozik többek között a „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása” című kiemelt projekt, mely keretében azonosított hazai, konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését segíti egyedülálló, minősített szakértői adatbázis segítségével. A Magyar Multi Program a vállalatok egyedi fejlődéséhez járul hozzá, jelentős pénzügyi erőforrások és testre szabott szakmai támogatás biztosításával. A program célja a hazai vállalatok megerősítése, a mennyiségi növekedés mellett a minőségi, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes növekedés ösztönzése által. A nagy növekedésű, ígéretes vállalkozások kiválasztásán, előminősítésén és szakmai támogatásán túl, egy minősített szakértői rendszer is létrehozásra került. A szakértői szolgáltatói bázis kialakítása során az IFKA kifejlesztett egy egyedülálló rendszert, mely olyan szolgáltató vállalkozások minőségi kiválasztását biztosítja, amelyek szakértői szolgáltatást nyújthatnak a KKV Stratégia pilléreihez kapcsolódóan meghatározott GINOP pályázati konstrukciók keretében kedvezményezett vállalkozások (kkv-k) számára. Ezen pályázati felhívások keretében történő szakértői szolgáltatások nyújtásának feltétele az, hogy a pályázó szakértői szolgáltató vállalkozás az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott minősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen. A szakértői szolgáltatók kiválasztása a minősítési igény elektronikus úton történő benyújtását követően, előre meghatározott szempontrendszer alapján történik, négy fő szakértői csoporton belül összesen 22 szakértői kategóriában.
A Magyar Multi Program (GINOP-1.1.4-16) részeként megvalósuló Zöld Nemzeti Bajnokok program célja, a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása. Az egyre inkább erősödő zöldgazdaságba szükséges az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Legyen szó az energiahatékonysági beruházásokat kiszolgálni képes gyártó vállalkozásokról, másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártókról, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló, vagy éppen az elektromobilitási beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozások megerősítéséről.

A szervezet jelentős projekttapasztalattal bír zöldgazdasági projektek lebonyolítása területén, projektkezelő tevékenysége során célja a hazai vállalatok hulladékgazdálkodási gyakorlatának fejlesztése, anyag- és energiahatékonyságának növelése az ipari szimbiózis és a körforgásos gazdaság elveinek gyakorlati alkalmazásával. Ennek keretében az IFKA egyidejűleg kapcsolatot teremt és tudást közvetít, valamint lehetőséget teremt az innovációs igények megfogalmazására, és támogatások elérésére. A vállalat projektek általi lakosság szemléletformálására irányuló tevékenysége a hulladékhasznosítás és a fenntarthatóság területén jelentős. (Kezelt programok: Pioneers into Practice, CIRCE2020, Danube S3 Klaszter, TRIS – Transition Regions towards Industrial Symbiosis "Régiók úton az ipari szimbiózis felé" projekt, NISP – Nemzeti Ipari Szimbiózis Program). 

Az IFKA több hazai és nemzetközi projektekben foglalkozott már társadalmi vállalkozások fejlesztésével (GINOP 5.1.2-15 „PiacTárs” kiemelt projekt, INTERREG nemzetközi projektek, INTERREG EUROPE projektek: Circular Regions, SOCIAL SEEDS, RaiSE, INTERREG DANUBE projektek: SENSES, Finance4SocialChange, GoDanuBio, INTERREG CENTRAL projektek: Social(i)Makers, Social Impact Vouchers, DelFin). A PiacTárs kiemelt projektben a GINOP 5.1.3-16 és GINOP 5.1.7.17 vissza nem térítendő támogatási konstrukciókra, illetve a GINOP 8.8.1-17 visszatérítendő konstrukcióra pályázni kívánó szervezetek fejlesztési terveit vizsgálta, egy minősítést kialakítva és lebonyolítva a célcsoport szervezetek (alapítványok, egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok, illetve szociális szövetkezetek) számára. Az előminősítési rendszer szakmai értéke, hogy képes kezelni a társadalmi vállalkozások összetett célrendszerét, az üzleti fenntarthatóságot és a mérhető társadalmi hatást egyszerre értékelve. A kifejlesztett online felület, illetve az előre meghatározott értékelési rendszer és folyamat transzparens működést biztosít, míg a kialakított infrastruktúra és szakértői csoport nagy mennyiségű pályázati anyag átfogó értékelését tudja hatékonyan biztosítani.

Hírek

Iparfejlesztés
Kisbenzinkutak támogatása
2022. augusztus 17.
A Kisbenzinkutak támogatása 2022 program célja a magyarországi ellátásbiztonság garantálása érdekében a legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást üzemeltető vállalkozások célzott támogatása. A támogatás formája 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.
Zöld Gazdaság
Úton a karbonsemlegesség felé
2022. június 29.
2022 márciusában a Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közös webinart szervezett.
Névtelen
Eredményesek a foglalkoztatási-utalvány programok
2022. május 31.
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével 2019. március 1. és 2022. május 31. között az Interreg Central Europe program keretében sikerrel megvalósult az Interreg CE1345 kódszámú, Social Impact Vouchers (röviden: SIV) című nemzetközi projekt.
Primary Menu
Nemzeti Kiválóság Díj 2022.
2022. április 22.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is meghirdette a Nemzeti Kiválóság Díj felhívást. A nívós elismerést azon vállalatok, szervezetek, érdemelhetik ki, amelyek a humánerőforrás-gazdálkodás, a szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, és a fenntarthatósági szempontok és üzleti eredmények területén már kiemelkedő teljesítményt és eredményt értek el.
Ipar 4.0 és digitalizáció
Már 100 alkalommal vettek részt a hazai kkv-k mintaüzem-látogatáson a Modern Mintaüzem Program keretében
2022. április 22.
Szegeden, a Florin Zrt.-nél került sor a századik mintaüzem-látogatásra április 21-én. A fertőtlenítő- és tisztítószereket, valamint kozmetikai termékeket gyártó cég már 3 alkalommal nyitotta meg kapuit az érdeklődő vállalkozások előtt.
Primary Menu
Meghosszabbított beadási határidő az Élelmiszeripari technológiai Beszállító-fejlesztési Programban
2022. március 31.
Az Élelmiszeripari technológiai Beszállító-fejlesztési Programban a támogatási kérelmek beadási határideje meghosszabbításra került, a benyújtásra 2022. 04. 08. 23:59 óráig van mód.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.