SOCIAL SEEDS

Részletes leírás

Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.


Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.

Az elmúlt években egyre növekvő érdeklődés figyelhető meg Európa szerte a társadalmi vállalkozások tekintetében, főként a felmerülő társadalmi kihívások megoldásában játszott szerepük felismerésének köszönhetően. A SOCIAL SEEDS partnerség regionális és nemzeti döntéshozókkal együttműködésben az Európai Strukturális és Beruházási Alapból támogatott Operatív Programok szakpolitikai eszközeinek fejlesztésére tesz kísérletet.

Miért jelentősek a társadalmi vállalkozások?

Habár a legtöbb társadalmi vállalkozás nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal (ilyenek a pénzügyi támogatáshoz, piacokhoz, szakképzett munkaerőhöz történő hozzáférés, a támogató szakpolitikák kialakításában való közreműködés vagy éppen a vállalkozói képességfejlesztéshez lehetőségei), nyolc európai országban (Bulgária, Görögország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) már megtalálhatók azok a szakpolitikai eszközök, amelyek feladata, hogy ösztönözze a társadalmi vállalatok fejlődését jogi, adminisztratív és pénzügyi eszközök segítéségével. Jelenleg az egyes országok eltérő gazdasági szerkezete, életszínvonalbeli különbségei, kulturális hagyományai és jogi-szabályozási keretfeltételei állnak a társadalmi vállalkozások mérési és összehasonlítási nehézségeinek hátterében.

A mi megoldásunk Európa kihívására – SOCIAL SEEDS a jobb és hatékonyabb regionális és nemzeti szakpolitikákért

SOCIAL SEEDS projektünk hiánypótlónak tekinthető a jelenlegi európai gazdaságfejlesztés eszköztárát tekintve, hiszen az európai társadalmi vállalkozások fenntarthatóságának és gazdasági eredményességének értékelésére nincs egységes politikai diagnosztikai eszközrendszer érvényben. Hat európai partnerrégióval szoros együttműködésben célunk az eltérő gazdasági, társadalmi, kulturális háttérből származó társadalmi vállalkozások európai szintű összehasonlítása - ökoszisztémájuk egészét bekapcsolva az értékláncba. Ennélfogva kifejlődik egy regionális és egy helyi állami irányítás alatt álló mérési és címkézési rendszer társadalmi vállalkozások részére, azzal a céllal, hogy megfelelő körülményeket teremthessen az iparág fellendüléséhez, a döntéshozók konkrét cselekvéseinek segítésével. A kialakított új terv teljes mértékben átadható lesz, iparágtól, vállalat mérettől érettségtől függetlenül és igazodni fog mindhárom szakpolitikai szférához, melyek a mikro, mezo és makro szintek.

  • Szervezetünk, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. két, a GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban található szakpolitika fejlesztésére vállalt kötelezettséget:
  • NEC 10.2 A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödnek
  • NEC 17.1 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása révén.

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

FFWD - Európa, csak előre!
Az INTERREG Európa Program társfinanszírozásával megvalósuló FFWD projekt célja a kis- és középvállalkozások (röviden KKV-k) versenyképességének támogatása.
Kálmán Edina
szakmai vezető
Tel: +3613122213
Email: kalman@ifka.hu
Projekt vége:2020. december 31.
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
RaiSE
Társadalmi vállalkozások versenyképességének növelése vállalkozásfejlesztési politikákkal
Barkó Boglárka
nemzetközi projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: barko@ifka.hu
Projekt vége:2021. június 30.
Résztvehetnek:Foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, társadalmi célú vállalkozások
Típus:Nemzetközi
SOCIAL SEEDS
Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.
Barkó Boglárka
nemzetközi projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: barko@ifka.hu
Projekt vége:2021. december 31.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
REBORN Vállalkozói kudarcokkal a versenyképességért
Az INTERREG EURÓPA Program társfinanszírozásával megvalósuló 2 éves projekt.
Mike Nagorkin
projekt menedzser
Tel: +3613122213
Email: nagorkin@ifka.hu
Projekt vége:2020. december 31.
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
Social(i)Makers
Társadalmi innovátorok transznacionális hálózatának létrehozása a közép-európai régió inkluzív fejlesztéséért A „társadalmi innovációs” kezdeményezések termékek, szolgáltatások, illetve modellek létrehozásával segítséget nyújthatnak a civil szervezetek ...
Barkó Boglárka
nemzetközi projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: barko@ifka.hu
Projekt vége:2020. július 31.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
DanubeChance2.0
A vállalkozások „egészségének” megőrzése a Duna menti országokban A program háttere Európában a vállalkozások indítása és bezárása a mindennapi élet részét képező folyamatok. Az EU-ban valójában a vállalkozások 50%-a nem éri meg az 5 éves kort, az évente ...
Mike Nagorkin
projekt menedzser
Tel: +3613122213
Email: nagorkin@ifka.hu
Projekt vége:2021. június 30.
Résztvehetnek:Szervezetfejlesztés
Típus:Nemzetközi
Finance4SocialChange
Leveraging Finance 4 positive Social Change A társadalmi problémák és kezelésük lehetséges módjai a társadalmi vállalkozások gazdasági életben betöltött szerepének felismerésével egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek (Világgazdasági Fórum, 2017), ...
Mészáros Anna
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: meszaros.anna@ifka.hu
Projekt vége:2021. június 30.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
SENSES
Társadalmi vállalkozásfejlesztés „társadalmi felelősségvállalási elvek” ötvözésével a Duna régióban A társadalmi vállalkozások fontos hajtóerőt képviselnek a jelenlegi gazdasági, környezeti és társadalmi problémák megoldásában. Valamennyi Duna-régiós ...
Barkó Boglárka
nemzetközi projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: barko@ifka.hu
Projekt vége:2019. június 30.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
Social Impact Vouchers
Innovatív munkaerőpiaci eszközök a tartós munkanélküliség által fenyegetett csoportok integrációjában A PROJEKT CÉLJA: A projekt fő célja a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliség által fenyegetett csoportok munkaerőpiaci integrációja innovatív munkaerőpiaci ...
Szenttamási Tamás
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: szenttamasi.tamas@ifka.hu
Projekt vége:2022. február 28.
Résztvehetnek:Young and Host Entrepreneurs of the SME sector, regardless of their industries
Típus:Nemzetközi
EIW - Entrepreneurship is a Woman
A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉÉRT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT PROGRAM
Projekt vége:
Résztvehetnek:Fiatal és tapasztalt KKV-k
Típus:Nemzetközi
| 1 / 2 |
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.