Tegyük körforgásossá, azaz hatékonnyá – virtuális gyakorlati tréninget szerveztünk

Green Economy
June 18, 2020
A CIRCE2020 (Expansion of the CIRcular Economy concept in the Central Europe local productive districts) projekt keretein belül az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. az LCA Center Egyesülettel közösen két napos virtuális tréninget szervezett 2020. június 4-én és 5-én.
Az Interreg Central Europe által finanszírozott CIRCE2020 projekt hamarosan a végéhez ér. A projekteredmények bemutatása és a 3 év során kidolgozott módszertanok ismertetése céljából szervezett virtuális tréningen életciklus-elemzéssel foglalkozó szakértők és tanácsadók, egyetemi oktatók, hulladékgazdálkodással foglalkozók és cégek képviselői vettek részt.

Az első napon a körforgásos gazdaság üzleti modellek és ipari szimbiózis kapcsolatok előnyeinek bemutatása mellett a termék környezeti lábnyomán alapuló életciklus-elemzés (LCA-PEF), életciklus költségelemzés (LCC) és a nemzetközi kommunikációs platformok (e-cloud, wikiweb) ismertetése került előtérbe. A második nap a bemutatott módszerek gyakorlati alkalmazásáról szólt a résztvevők eseteit, problémás hulladékáramait –elektronikai és világítástechnikából származó hulladék, építési hulladék, építőanyag csomagolási hulladék, gipszkarton hulladék, állati eredetű hulladék, sütőolaj hulladék - alapul véve. A kötetlen beszélgetés során felmerültek a körforgásos gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos kérdések és fejlesztési lehetőségek is.

A tréning során többen felvetették annak nehézségét, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan szervezet, platform, amelyen keresztül hatékonyan lehetne ipari szimbiózis kapcsolatokat kialakítani, ezáltal a másodlagos nyersanyagok használatának piacát ösztönözni. Valamint, hogy az elvégzett LCA és LCC elemzések eredményei nehezen értelmezhetők a laikusok számára, szükség lenne egy egyszerűsített, eredményeket és összefüggéseket tartalmazó sablon dokumentum kialakítására. A tréning szervezésében közreműködő szervezet, az  LCA Center Egyesület életciklus szemléletű elemzésekkel foglalkozó szakértőket tömörít, így a visszajelzés számukra is hasznosnak bizonyult.

A tréningről pozitív visszajelzések érkeztek, különösen az újfajta módszertanokkal való megismerkedés, a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szemléletmód és a tapasztalatok megbeszélése kapcsán. Az  oktatási szféra is képviseltette magát a tréningen, így a megszerzett tudás továbbadásra kerül a fiatalabb generációk számára is, erősítve ezzel a projekteredmények és módszertanok széleskörű ismertetését, valamint az életciklus alapú szemléletmódot.

A virtuális tréningen bemutatott prezentációk az alábbi linken keresztül érhetők el:


A CIRCE2020 projekt bemutatása

A körforgásos gazdaság, mint új fenntarthatósági modell – az elméleti megközelítéstől a gyakorlatig –, az anyagáram elemzés

A CIRCE 2020 projekt céljának bemutatása, globális áttekintése, nemzetközi partnerei és feladataik, az elért eredmények összefoglalása

A termék környezeti lábnyomán alapuló életciklus-elemzés (LCA-PEF) és gyakorlata

Az életciklusköltség-elemzés (LCC) – módszertani alapja és gyakorlati megvalósítása

A projekt során létrehozott nemzetközi kommunikációs platformok (wikiweb, e-cloud)

This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.