IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Tel.: +36 1 312 2213 - E-mail: info@ifka.hu
SZOLGÁLTATÁSOK

RUGALMAS SZERVEZET

Innováció a foglalkoztatásban

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 1990 óta a hazai gazdasági, műszaki és innovációs közélet aktív, ismert és elismert szereplője. Közhasznú tevékenységei a kutatás-fejlesztés és innováció, a környezetvédelem, a logisztika köré csoportosulnak. Foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódó programjai 2009-ben kezdődtek.
Az IFKA széles körű kapcsolatrendszere alapján hídképző intézményként működik, elősegítve a gazdaság keresleti-kínálati oldala közötti összeköttetést az általa gondozott szakmai területeken.  

Tevékenységei a hazai és európai uniós célkitűzésekhez illeszkednek. Közhasznú feladataihoz jelentős források bevonására képes, projektjeivel pedig sikeresen méretteti meg magát hazai és európai uniós, erősen versenyző szakmai környezetben. Kiterjedt szakértői bázisára és szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz hazai, átfogó stratégiák fejlesztésében. Eredményei széles körben hasznosulnak, programjainak haszonélvezői  

 • a KKV-k
 • a nagyvállalatok
 • a műszaki értelmiség
 • a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek
 • középiskolások és egyetemisták
 • tágabb értelemben a logisztikai szolgáltatók, hulladékhasznosítók, vagy akár a hazai innovációs közösség.

   

Foglalkoztatásbővítés = foglalkoztatási innováció?

Foglalkoztatási innováció, de miért? A foglalkoztatási lehetőségek gyökeres változásával összhangban mára már ténnyé vált, hogy a foglalkoztatásbővítés nem valósítható meg a munkaszervezés innovatív megközelítése nélkül.    

Mik erre a tipikus példák?

A társadalmi vállalkozások, az atipikus munkavégzés vagy az újszerű foglalkoztatási gyakorlatok (pl. távmunkaházak kialakítása, szociális szövetkezet, önkéntes munkavégzés munkaerő-piaci gyakorlat fenntartására, stb.) jelentős mértékben hozzájárulhatnak a foglalkoztatásbővítéshez, újszerű megközelítésükkel pedig a vállalati versenyképességet is javítják.  

Miért jó ez a vállalatoknak?

Tapasztalataink szerint szinte minden szervezetnél lehetőség van valamilyen kísérleti foglalkoztatási program integrációjára. Ezek – már rövid távon is – üzletileg mérhető haszonnal és hatékonyságnövekedéssel járnak. Az IFKA kipróbált modelljei révén sikerrel vezet be ilyen jellegű programokat.                    

 

 

 

 

CSALÁDBARÁT SZERVEZET   

Mi számít családbarát munkahelynek?

A hiedelemmel ellentétben családbarát munkahelynek nem csupán az számít, amely elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által odaítélt Családbarát Munkahely díjat, de minden olyan szervezet, amely szemléletében és tevékenységében törekszik arra, hogy a munkavállalói gördülékenyen tudják összeegyeztetni magánéletüket a munkájukkal.  

Miért jó családbarátnak lenni?

A nemzetközi kutatások eredményei azt támasztják alá, hogy manapság munkaadóként családbaráttá válni már nem csupán egy CSR terület, de sokkal inkább egy modern menedzsment eszköz. A családbarát intézkedések bevezetésével ugyanis kimutathatóan lesz a vállalat hosszú távon  rugalmasabb és ezáltal versenyképesebb. Emellett a teljes munkavállalói körnek kedvez, nem csupán azoknak, akik gondozási feladatokat látnak el.  

A családbaráttá válás mérése

A családbarát eredmények mérésére jelenleg Magyarországon nincs elérhető, átlátható, más vállalati gyakorlatokkal összehasonlítást lehetővé tévő é a folytonosságot biztosító rendszer. Az IFKA Kft. speciális, erre a témára kidolgozott, a magyar sajátosságokat is figyelembe vevő értékelő rendszerével és esettanulmány módszertanával pont ezt a hiányt tölti be.  

A családbaráttá válás eredménye

Ausztriában és Németországban a munka-magánélet indexszel mérték, hogy a szervezetek mennyire működnek a munka és a magánélet összehangolását támogatva. Az e téren leggyengébben teljesítő alsó 25% és a legeredményesebb felső 25% között jelentős különbségeket észleltek. A családbarát szervezeteknél kisebb volt a fluktuáció, kevesebb a táppénzes napok száma, ugyanakkor jelentősen magasabb a dolgozói motiváltság é elkötelezettség. Hosszú távon mindez a piaci igényekre is rugalmasabban válaszoló, versenyképesebb működést eredményezett.  

A családbaráttá válást segítő jó gyakorlatok gyűjteménye

Az IFKA azt a hiánypótló munkát vállalta magára, hogy elemzi és értékeli a családbarát szemlélet megvalósulását, elterjedésének ösztönzőit és akadályait, és országos felmérésekre alapozva ad visszacsatolást a hazai munka-magánélet összehangolásában elért eredményekről. E feladat egy részét a családbarát jó gyakorlatok gyűjteményének kialakítása képezi.  

A jó gyakorlatok gyűjtésének célja, hogy szintetizálja és elemezze a családbarát munkaadóknál alkalmazott jó megoldásokat, és ezek alapján támogatni a munka- magánélet összhangjára törekvő munkaadókat a vállalati kultúra, a munkaerő-, vagy éppen a szervezetfejlesztés területén.  

A jó gyakorlatot tükröző munkáltatói esetek egy olyan „best-practice” gyűjteménybe kerülnek be, amely a legjobban bevált családbarát intézkedéseket strukturált és könnyen kereshető formában mutatja be.  

Az eset felvétele a munkáltató számára három előnnyel jár:  

•  Visszacsatolás a szervezeti működésről
•  Lehetőség a munkáltatói brand erősítésére
•  Belépés a hazai családbarát szakmai körbe .  

 

 

 

Szolgáltatások munkáltatóknak

 • Diagnózis jellegű szolgáltatások:  a jelenlegi szervezeti működés értékelése családbarát szempontból
 • Esélyegyenlőségi politika: A vállalat esélyegyenlőségi politikájának összeállítása, felülvizsgálata
 • Esélyegyenlőségi akcióterv és monitoring: Esélyegyenlőségi akcióterv és az akcióterv megvalósulásának rendszeres időközönkénti monitoringja a szervezetnél
 • Belső adat bányászat: A kisgyermekes vagy a rugalmas foglalkoztatás tényleges szervezeti helyzetére és akcióira tár fel összefüggéseket rendelkezésre álló, de eddig e célra nem használt adatokból és azok kapcsolataiból.
 • Lekérdezések, felmérések: Célcsoport-specifikus kérdőív összeállítása, a lekérdezés, az elemzés, a kiértékelés elvégzése, valamint a vezetői összefoglaló megírása

  2. Fejlesztési terv jellegű szolgáltatások: annak a javaslatcsomagnak és potenciális lehetőségeknek a feltérképezése, amely a szervezet-fejlesztést és humánerő-fejlesztést alapozzák meg.

 • Életszakasz audit: Céges kisgyermekes politika felülvizsgálata célzottan az egyes kisgyermekes életszakaszokra vonatkozóan.
 • Benchmarking: Foglalkoztatási jó gyakorlatokat, kisgyermekes foglakoztatási politikát, szervezeti specifikus területeket hasonlít össze más országok, vállalatok, országos statisztikák adataival
 • Munka-magánélet audit: Modulárisan, rendszerszemléletben vizsgálja meg a munka-magánélet egyensúlyát a szervezetnél.
 • Intern workshop: Rugalmas foglalkoztatási és a kisgyermekes munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekben gyűjti össze, rendszerezi és foglalja össze a szervezeti tudást, készségeket és attitűdöt.

  3. Családbarát szervezetfejlesztési szolgáltatások: olyan szervezetfejlesztési beavatkozások, amelyek a teljes szervezeti működést érintik. Pl. kisgyermekes munkavállalók kapcsolattartási teljes folyamatának bevezetése, monitoringja vagy munkakör-elemzés és rendszerezés, vagy képzési folyamat átalakításának bevezetése, stb.   Kapcsolattartás és információs keret Időkeretes rendszerben on-line és off-line felületen folyamatos kapcsolattartást biztosít a kisgyermekes szülővel (hírlevél, cikkek, blogok, stb.), valamint információs központként bármilyen vonatkozó egyéni, specifikus kérdésre válaszol (pszichológia, munkaügy, tb, mentoring típusú, stb.).   Gyermekfelügyelet Egyéni és csoportos formában: egyéni óradíjas alapú, házhoz menő gyermekfelügyelet és csoportos formában, óra és gyermeklétszám alapján vállalati helyszínen, CSANA-ban vagy játszóházban.   4. Humánerő-fejlesztési szolgáltatások: a munkavállalói vagy a vezetői csoportok fejlesztésére irányuló szolgáltatások (tréningek, oktatás, mentor, stb.)   Extern workshop Élő vállalati példákon és szakembereken keresztül, peer-consulting szemléletben osztja meg a működő gyakorlatokat a rugalmas foglalkoztatás és a kisgyermekes munkavállalói politikák terén.   WLB megoldások A munka-magánélet összeegyeztetésének módszereit, munkáltatói támogató eszközeit ismerteti, sok vállalati példával és szimulációval   Rugalmas foglalkoztatási tréningek Az atipikus és a rugalmas foglalkoztatási formákat, azok bevezetését, körülményeit, feltételeit mutatja be, sok vállalati példával és szimulációval   MUKI kávéház Cég/cégek dolgozóival együtt, 2-2,5 órás tematikus beszélgetés az adott életszakasz munka-magánélet kérdéseiről.   Egyéni karrier mentoring MUKI szaktanácsadás Állásközvetítés Mentorálás

További hírek

Generációs különbségek. Mítosz vagy valóság?
Munkaerő-fejlesztés
Generációs különbségek. Mítosz vagy valóság?
2018. 02. 19.

Manapság egyre többet hallani a generációs különbségekről, a munkahelyen együtt dolgozó babyboomerekről, X,Y-osokról, és a digitális bevándorlókról. - Cikkajánló a témával kapcsolatban

Vezetői tréning sorozat
Munkaerő-fejlesztés
Vezetői tréning sorozat
2018. 02. 13.

Az IFKA szervezetfejlesztési csoport trénerei február 20-21-én tartják meg a GINOP 5.3.2-es projekt keretében a kis-és középvállalkozások vezetőinek szóló workshop sorozat első alkalmát.

Munkavállalói és vezetői műhelymunkák Hódmezővásárhelyen
Munkaerő-fejlesztés
Munkavállalói és vezetői műhelymunkák Hódmezővásárhelyen
2018. 01. 26.

A GINOP 5.3.2 projektünkben részt vevő 13 vállalatból 2 céggel tartottunk vezetői és munkavállalói műhelymunkát január 23-án, kedden, Hódmezővásárhelyen.

Mentorképzés a rugalmas foglalkoztatás jegyében
Munkaerő-fejlesztés
Mentorképzés a rugalmas foglalkoztatás jegyében
2018. 01. 17.

Január 16-án, Kecskeméten a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpontban tartotta meg az IFKA munkaerő-fejlesztési csoportja a „HR és ami mögötte van – kis- és középvállalkozások operatív humán menedzsmentjének ellátása a mindennapokban” című műhelymunka második napját.

A csúsztatott munkaidős foglalkoztatás rendszere
Munkaerő-fejlesztés
A csúsztatott munkaidős foglalkoztatás rendszere
2017. 12. 18.

A csúsztatott munkaidős rendszer részben kötetlen, de mindenképpen rugalmas foglalkoztatási formát jelent.

A munkaidő-keretes foglalkoztatás rendszere
Munkaerő-fejlesztés
A munkaidő-keretes foglalkoztatás rendszere
2017. 12. 11.

A rugalmas munkaidő és rugalmas munkarend megkönnyítik a munkaszervezést, egyúttal családbarát intézkedéseknek is minősülnek.

Aktuális projektjeink
FEL-VÁLLAL PROJEKT

100%-ban finanszírozott, rugalmas foglalkoztatási pályázat KKV-nak.

Szolgáltatásaink
 • Képzés
 • Pályázati partnerség
 • Tanácsadás
 • Tudománykommunikáció
 • K+F tevékenység
Lépjen velünk kapcsolatba