SIV – Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok

International Relations
February 21, 2020
Az Interreg Social Impact Vouchers projekt kidolgozta foglalkoztatási-utalvány modelljeit Az Interreg Social Impact Vouchers (SIV) projekt 2019 márciusában indult és 2022. februárjáig tart. Fő célja, hogy –a társadalmi vállalkozások és a magántőke bevonásával- utalvány-alapú foglalkoztatási eszközöket fejlesszen a tartós munkanélküliség által teremtett társadalmi kihívások kezelése érdekében. 

ÖT UTALVÁNY MODELL

A projekt keretében nyolc közép-európai szervezet dolgozott 2019 folyamán azon, hogy kialakítsák a munkaerőpiaci integrációt támogató foglalkoztatási utalványok használatára vonatkozó közös stratégiájukat. Ennek részeként öt különböző utalvány modell készült el.

1. Alapmodell

Pénzügyi alap (Social Impact Fund) létrehozása magántőke és/vagy állami források bevonásával. Ebből kerülnek finanszírozásra a későbbiekben a foglalkoztatási utalványok, melyeket az álláskeresők saját munkaerőpiaci esélyeik javítása érdekében (nem pénzügyi jellegű utalvány), a foglalkoztatók (KKV-k) pedig bérköltségeik finanszírozása érdekében vehetnek igénybe, az álláskeresők legalább 3 havi foglalkoztatása esetén. Az álláskeresők és a foglalkoztatók egymásra találását online platform segíti. Sikeres foglalkoztatás esetén a foglalkoztatók sikerdíjat térítenek meg a pénzügyi alap számára.

2. Foglalkoztató központú modell

A második modellben a KKV-k kapják a pénzügyi alapból finanszírozott foglalkoztatási utalványt, például különböző akcelerációs és inkubációs programok keretében. Így ők választják ki az álláskeresőket és határozzák meg a számukra nyújtott, és az utalványból finanszírozott, nem pénzügyi támogatások felhasználását is. A sikeres közvetítés és foglalkoztatás esetén a KKV-k sikerdíjat fizetnek az utalványt biztosító pénzügyi alap számára.

​​​
3. Donor-vezérelt modell

Ebben a modellben a magánbefektetők és donorok bevonásra kerülnek a közvetítési folyamatba, ők határozzák meg a kedvezményezett álláskeresői célcsoportokat, és esetükben az utalványok felhasználását. Az 1. Alapmodellhez hasonlóan ebben a modellben is az álláskeresők kapják  a nem pénzügyi támogatást jelentő utalványokat, míg a foglalkoztatók a bérköltségeik fedezésére felhasználható utalványban részesülnek. A KKV-k e modell esetében is sikerdíjat fizetnek, támogatásuk egy részét visszatérítik a foglalkoztatási alap számára.

4. Közvetítő ügynökség központú modell

A negyedik modellben egy közvetítő ügynökség kerül bevonásra az állásközvetítési folyamatba, az utalványokból finanszírozott nem pénzügyi támogatások az ügynökségen keresztül jutnak el az álláskeresőkhöz, míg a foglalkoztatók közvetlenül a foglalkoztatási alaptól kapják a bérköltségeik fedezésére felhasználható utalványokat. A modell abban különbözik a korábbi modellektől, hogy a KKV-k közvetítési díjat fizetnek a közvetítő ügynökség felé, amely ebből teljesíti a foglalkoztatási alap számára a sikeres közvetítések esetében a sikerdíjakat.


5. Önfoglalkoztatói vagy vállalkozói modell

Az 5. modell az önfoglalkoztatást erősíti foglalkoztatási utalványokon keresztül. E modell esetében az álláskereső és a foglalkoztató megegyezik, az álláskereső kapja tehát a vállalkozóvá válásához szükséges nem pénzügyi jellegű támogatások és bérköltség-támogatások igénybevételére feljogosító utalványokat. A vállalkozás sikere esetében így szintén ő az, aki sikerdíjat térít a foglalkoztatási alap számára.

A fentiekből jól látszik, hogy mindegyik modell tartalmaz coaching elemet. Ez minden esetben a tartós munkanélküliség helyben jellemző okait, és a hátrányos helyzetű célcsoportokra jellemző kihívásokat kezelni képes, viselkedési közgazdaságtani alapú, közös coaching koncepcióból indul majd ki. Így a coaching szolgáltatás és platform az adott ország sajátosságaihoz és a munkáltatói elvárásokhoz is igazodni fog.

 

Melyik modell kerül kiválasztásra?

A projektben minden partner önállóan döntheti el, hogy a helyi viszonyok, a megvalósíthatóság és a hatékonyság helyi feltételei alapján melyik modellt fogja tesztelni a projekt következő szakaszában, 2020-2021 folyamán, egy kísérleti program keretében.

A modellektől a stratégiákon át az akciótervekig

A modellek megalkotását, a helyi viszonyokhoz illeszkedő modell kiválasztását, és a modell megvalósítását megalapozó stratégia megalkotását követően annak végrehajtása a pojekt következő feladata. A projekt tevékenységei a visszatérítési rendszernek köszönhetően 2022 után is folytatódhatnak, így terveink szerint –a kísérleti programok végrehajtásának tapasztalatai alapján- minden országban akcióterv készül a folytatásra, és kialakításra kerülhet egy működőképes foglalkoztatási utalvány-rendszer

A kísérleti projektek ennek megfelelően az elméleti modellek és tervek hatékonyságnak teszteléséhez szükséges információgyűjtést szolgálják. A projekt folyamatosan figyelemmel kíséri a pilot projektek megvalósítását és igyekszik a lehető legtöbbet tanulni belőlük a foglalkoztatási utalványok működtetésére vonatkozóan, hiszen egy ilyen új és komplex rendszer bevezetése megköveteli a fő teljesítménymutatók (KPI) és a piaci jelzések folyamatos nyomon követeset.

Következő lépések

A következő partnertalálkozóra 2020 márciusában kerül sor a projekt keretében. Ez főként a projekt eredményeinek mérését lehetővé tévő eljárások kialakítására, a foglalkoztatási alap létrehozására, a kísérleti projektekre, a közös coaching koncepció kidolgozására, a foglalkoztatási utalvány-rendszerek léptéknövelésére és 2020 további feladataira fókuszál majd.

News

International Relations
DanubeChance2.0 projekt - Hogyan vigyázzunk a vállalatok egészségére?
April 3, 2020
A Korai Figyelmeztetés és Támogatás Rendszer (Early Warning Mechanism) - mely krízishelyzetben lévő vállalkozások számára nyújt segítséget, hazai bevezetését készíti elő az IFKA munkacsoportja.
International Relations
A Social Impact Vouchers (SIV) projekt legújabb eredményei
April 3, 2020
Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási alap
International Relations
Finance4SocialChange (F4SC) Projekt - Pénzügyi eszközök a társadalmi változásért
April 3, 2020
Uniós finanszírozású nemzetközi projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a Duna-régióban
International Relations
Finance4SocialChange (F4SC) Projekt
February 25, 2020
Finance4SocialChange (F4SC): Duna régió menti társadalmi vállalkozások ösztönzésére szolgáló EU-támogatott INTERREG project.
International Relations
SIV – Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok
February 25, 2020
Közel egy éve dolgozunk az SIV projekten, melynek célja, hogy innovatív pénzügyi megoldásokat alakítson ki a tartós munkanélküliség csökkentése érdekében.
International Relations
SIV – Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok
February 21, 2020
Az Interreg Social Impact Vouchers projekt kidolgozta foglalkoztatási-utalvány modelljeit Az Interreg Social Impact Vouchers (SIV) projekt 2019 márciusában indult és 2022. februárjáig tart. Fő célja, hogy –a társadalmi vállalkozások és a magántőke bevonásával- utalvány-alapú foglalkoztatási eszközöket fejlesszen a tartós munkanélküliség által teremtett társadalmi kihívások kezelése érdekében. 
This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.