Elindult a VEKOP 1.2.7-20 pályázat előminősítése

Industry development
February 5, 2021
Megnyílt a Közép-magyarországi régió területén divat- és dizájnipari vállalkozásokat támogató pályázat előminősítése, és a beérkező igények függvényében február 15-én 18.00 óráig lesz elérhető.

Magyarország kormányának célja a divat- és designipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. A támogatás révén a hazai divat- és designipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat hajthatnak végre, amelyekkel egyidőben, mint ágazati szereplők középtávon megerősödhetnek, és a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen működnek tovább, valamint exportjuk növelése mellett a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedik.

A VEKOP-1.2.7-20 kódszámú, „Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A sikeres pályázat belépési feltétele a „Divat- és Dizájnipari kkv-k fejlesztéseinek támogatása Előminősítési Tanúsítvány” megszerzése.

Az előminősítési kérelem rögzítése két fázisban történik. Először a cégadatok és a belépési kritériumok kitöltése szükséges, amely szakaszon az űrlapokra vonatkozó ellenőrzések lefutása utána lehet továbblépni. Ezen a ponton az alap jogosultsági kritériumok szerint az előminősítést kérelmező vagy megfelel, vagy elutasításra kerül. Amennyiben az előminősítést kérelmező megfelelt, megnyílik számára a előminősítési pályázat valamennyi további, szakmai kritériumokra vonatkozó kitöltendő felülete.

A szakmai előminősítés ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 30 135 75 05; info@divatdesignpalyazat.ifka.hu Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9.00 és 15.00 között áll rendelkezésre.

This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.