IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Tel.: +36 1 312 2213 - E-mail: info@ifka.hu
Adatkezelési szabályzat

Jognyilatkozat
 

Szerzői jog
 

A http://ifka.hu honlapot az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (1062 Budapest, Andrássy út
100.) üzemelteti. A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található
eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat.
 

A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi,
illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem
kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti
anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat
maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen
formában történő felhasználása kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kifejezett erre vonatkozó
előzetes írásos engedélyével lehetséges.
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.
 

Adatvédelem
 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes
adatok megfelelő védelmet igényelnek; ezért szervezetünk mindent megtesz az Ön személyes
adatainak védelméért. A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is
látogatható. Amennyiben a honlap használatához mégis az Ön bármely személyes adatának megadása
szükséges, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk az információs
önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit és
előírásait.
 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a http://ifka.hu honlap használatakor a felhasználóktól
gyűjtött adatokat bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok betartásával kezeli:
 

1. Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 

2. Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései, illetve
 

3. az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai
 

Személyes adatok kezelése
 

A honlap használatakor munkatársaink az Ön személyes adatainak (olyan adatok, amelyek alapján a
felhasználó személyi azonosítása lehetséges) birtokába juthatnak. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársai ezen adatokat csak a szükséges mértékben, az összes vonatkozó jogszabály
betartásával, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően kezelik, azokat harmadik féllel nem osztják
meg. Az előírásoknak megfelelően a honlap lehetőséget nyújt a személyes adatok módosítására és
törlésére. Önt megilletik továbbá az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljából történik.
 

Amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén
bármikor bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.
 

Hivatkozások kezelése
 

A honlap oldalain utalások, illetve ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott olyan
oldalakra, amelyeken az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. semmilyen befolyása nincs a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen
ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzi -
olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
Ha a fentiekkel kapcsolatban megjegyzése vagy kérdése van, kérjük, írja meg a következő e-mail címre:
info@ifka.hu

További hírek

Applikáció az autósok segítésére
Logisztika
Applikáció az autósok segítésére
2017. 12. 13.

Biztos parkolóhelyet kínáló alkalmazás

Megalakult a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó
Logisztika
Megalakult a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó
2017. 12. 13.

Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia képviselői aláírták a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó irányító testületének alapító megállapodását kedden Brüsszelben.

„IFKA Gazdaságfejlesztési Konferencia – tudásmegosztás az új ipari forradalom idején” címen került megrendezésre  az IFKA megújuló benchmarking konferenciája
Gazdaságfejlesztés
„IFKA Gazdaságfejlesztési Konferencia – tudásmegosztás az új ipari forradalom idején” címen került megrendezésre az IFKA megújuló benchmarking konferenciája
2017. 12. 11.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 11. éve rendezi meg benchmarking konferenciáját a legjobb iparági gyakorlatok és legújabb eredmények megosztása céljával.

Hazai javaslatok brüsszeli bemutatója 2.
K+F+I
Hazai javaslatok brüsszeli bemutatója 2.
2017. 12. 11.

Az Európai Unió 2020 utáni kutatási és innovációs pályázati keretprogramjának kialakítására vonatkozó főbb magyar ajánlások

A munkaidő-keretes foglalkoztatás rendszere
Munkaerő-fejlesztés
A munkaidő-keretes foglalkoztatás rendszere
2017. 12. 11.

A rugalmas munkaidő és rugalmas munkarend megkönnyítik a munkaszervezést, egyúttal családbarát intézkedéseknek is minősülnek.

Ipari szimbiózis a magyar élelmiszeriparban
Zöld gazdaság
Ipari szimbiózis a magyar élelmiszeriparban
2017. 12. 06.

Az ipari szimbiózis lehetőségei és akadályozói a hazai élelmiszeriparban

Aktuális projektjeink
FFWD - Európa, csak előre!

Az INTERREG Európa Program társfinanszírozásával megvalósuló FFWD projekt célja a kis- és középvállalkozások (röviden KKV-k) versenyképességének támogatása.

RaiSE

Társadalmi vállalkozások versenyképességének növelése vállalkozásfejlesztési politikákkal

SOCIAL SEEDS

Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.

REBORN Vállalkozói kudarcokkal a versenyképességért

Az INTERREG EURÓPA Program társfinanszírozásával megvalósuló 2 éves projekt.

CIRCE2020

A körforgásos gazdaság koncepció felmérése és elterjesztése iparilag kiemelten jelentős közép-európai régiókban

Szolgáltatásaink
  • Képzés
  • Pályázati partnerség
  • Tanácsadás
  • Tudománykommunikáció
  • K+F tevékenység
Lépjen velünk kapcsolatba